60&Blues

Resum de Característiques

  • Dos tipus de bitllets, formats per 15 números o per 60 números entre l’1 i el 90, sense repetir-ne cap.
  • Quan el bitllet és de 15 caselles, es pot comprar un número màxim de 4 bitllets.
  • Quan el bitllet és de 15 caselles amb preu d’un euro, es pot comprar un número màxim de 4 sèries.
  • Quan el bitllet és de 60 caselles, només es pot comprar un sol bitllet de preus 0,2 €, 0,4 € i 0,6 €.
  • El sorteig consisteix en l’extracció de 30 números dels 60 possibles, amb valors de l’1 fins al 90, ambdós inclosos.
  • El percentatge de devolució és del 93,93%.
  • El valor del premi màxim d’estructura fixa del joc “60&Blues” és de 1.500 vegades l’aposta.
  • Participa en variants de joc de premi acumulat “Jackpot”, amb un jackpot de xarxa i un jackpot de sala.
  • Aquest joc disposa de la possibilitat de participar en premis complementaris mitjançant la compra de fins a deu boles addicionals. En aquests casos existirà un preu de l’aposta per participar a l’opció de premi complementari.