Fantasy Extra

És una variant de joc de la loteria "Binjocs", regulada per l'Ordre ECO/254/2011, de 29 de desembre (DOGC 5982 de 11.10.2011), la qual es caracteritza pel fet que el participant pot jugar seleccionant un número de bitllets entre 1 i 4, a un joc similar al bingo amb premis de patrons.

A continuació es mostra la pantalla del joc "Fantasy Extra"

Els bitllets de joc se situen a l'esquerra i dreta de la pantalla, a mitja alçada.

En la part inferior se situa la zona on es mostren les boles extretes. A la dreta, damunt els bitllets de joc, se situa el pla de premis, en el que es mostren els patrons guanyadors i el seu valor en vegades el preu del bitllet. A la part esquerra, damunt els bitllets de joc, se situen els visors per als premis de la variant de joc de Jackpots.

Resum de Característiques

El joc "Fantasy Extra" té les següents característiques:

  • Preu del bitllet entre 0,20 € i 1 €.
  • Es poden jugar fins a 4 bitllets en cada partida.
  • Vuit patrons de premis (x1000, x500, x100, x25, x10, x6, x4 i x2 vegades el preu del bitllet).
  • Cada bitllet esta format per 15 números entre el 1 i el 60 sense repetir-ne cap.
  • El sorteig consisteix en l'extracció de 31 números dels 60 possibles.
  • El percentatge de devolució és del 93,84%.
  • El valor del premi màxim d'estructura fixa del joc "Fantasy Extra" és de 1000 vegades l'aposta.
  • Participa en variants de joc de premi acumulat "Jackpot" amb un Jackpot de xarxa i un jackpot de sala.
  • Aquest joc disposa de la possibilitat de participar en premis complementaris mitjançant la compra de fins a tres boles addicionals. En aquests casos existirà un preu de l'aposta per participar a l'opció de premi complementari, i l'import d'aquesta aposta vindrà en funció del valor del premi complementari possible a obtenir.