Lights of Broadway

Resum de Característiques

 • Tipus de bitllet format per 18 números entre l’1 i el 11, ambdós inclosos, alguns dels quals es poden repetir, en una distribució de 6 columnes per 3 files.
 • El preu del bitllet serà de 0,2€, 0,5€ i 1€.
 • Es poden comprar fins un màxim de sis sèries del mateix bitllet, amb una aposta total de 6€.
 • El sorteig consisteix en l’adquisició d’un bitllet, amb un determinada combinació de números i unes opcions de joc complementaries associades al bitllet.
 • El resultat del sorteig, es mostra mitjançant rodets virtuals, per facilitar la comprensió de la persona jugadora, seguint una temàtica ambientada a broadway.
 • El valor del premi màxim d’estructura fixa del joc “Lights Of Broadway” és de 1.000 vegades l’aposta per línia de premi obtinguda.
 • Participa en variants de joc de premi acumulat “Jackpot” amb un Jackpot de xarxa i un jackpot de sala.
 • Aquest joc disposa de la possibilitat de participar en opcions complementaris, anomenades “bonus”, mitjançant noves jugades sense cost addicional amb un límit màxim de premi en el total de la partida de 15.000 €.
 • El percentatge de devolució és en funció de l’aposta realitzada i degut a la limitació del premi màxim a 15.000€, el següent:
  • 0,20€, 0,50€, 1€, 2€, 3€ -> 90,10%
  • 4€, 5€ -> 90,09%
  • 6€ -> 90,08%
  • Addicionalment els premis acumulats 2,50%.
 • El joc té la figura “logo” (número 1) com a figura comodí, de tal manera que pot substituir a qualsevol altre figura per completar un combinació de premi.