Oceans Treasure

Resum de Característiques

 • Tipus de bitllet format per 18 números entre l’1 i el 11, ambdós inclosos, alguns dels quals es poden repetir, en una distribució de 6 columnes per 3 files.
 • El preu del bitllet serà de 0,2€, 0,5€ i 1€.
 • Es poden comprar fins un màxim de sis sèries del mateix bitllet, amb una aposta total de 6€.
 • El sorteig consisteix en l’adquisició d’un bitllet, amb una determinada combinació de números i unes opcions de joc complementaries associades al bitllet.
 • El resultat del sorteig, es mostra mitjançant rodets virtuals, per facilitar la comprensió de la persona jugadora, seguint una temàtica marina.
 • El valor del premi màxim d’estructura fixa del joc “Oceans Treasure” és de 1.000 vegades l’aposta.
 • Participa en variants de joc de premi acumulat “Jackpot” amb un Jackpot de xarxa i un jackpot de sala.
 • Aquest joc disposa de la possibilitat de participar en opcions complementaris, anomenades “bonus”, mitjançant noves jugades i opcions de joc sense cost addicional amb un límit màxim de premi en el total de la partida de 15.000 €.
 • El percentatge de devolució és en funció de l’aposta realitzada degut a la limitació del premi màxim a 15.000€ el següent:
  • 0,20€, 0,50€, 1€, 2€, 3€ -> 90,35%
  • 4€ -> 90,34%
  • 5€ -> 90,29%
  • 6€ -> 90,19%
  • Addicionalment els premis acumulats 2,50%.
 • El joc té la figura “Chest” (número 1) com a figura comodí, de tal manera que pot substituir a qualsevol altre figura, tret dels números 10 i 11, per completar un combinació de premi de línia. El comodí s’expandeix verticalment en el rodet virtual ha on apareix per crear nous premis o bé per millorar els ja existents.
 • El joc té opcions complementaries ha on la persona jugadora pot participar-hi tenint més possibilitats d’obtenir premis.