La Grossa

La Grossa de Sant Jordi és un joc de loteria passiva que consisteix en la realització de sortejos extraordinaris i puntuals.

Els punts de venda podran imprimir a través del terminal els bitllets de tots els números de La Grossa de Sant Jordi. Els usuaris podran demanar els seus números preferits a qualsevol dels nostres punts de venda i podran imprimir, al moment, el bitllet amb el número escollit.

A més dels punts de venda habituals, també es podran adquirir els bitllets de La Grossa de Sant Jordi a través d’una xarxa de distribució complementària, formada principalment per supermercats.

Es posaran a la venda 80.000 números, distribuïts en un únic llibret de 25 bitllets per cada número i de 5 bitllets electrònics més per terminal. El preu és el de sempre, 5 euros.

Hi haurà 5 grans premis. La Grossa (primer premi) estarà valorada en 20.000 € per euro jugat (100.000 € per cada bitllet de 5 €). El segon premi atorgarà 6.500 € per euro jugat (32.500 € per bitllet de 5 €); el tercer, 3.000 € per euro jugat (15.000 € per bitllet de 5 €); el quart donarà 1.000 € per euro jugat (5.000 € per bitllet de 5 €); i, finalment, el cinquè, 500 € per euro jugat (2.500 € per bitllet de 5 €).

Dels cinc sortejos s'obtindran els cinc números guanyadors de la primera, segona, tercera, quarta i cinquena categoria de premis, els imports dels quals es poden veure a les taules adjuntes.

No es poden acumular els premis del mateix número guanyador. És a dir, un bitllet, les darreres quatre xifres del qual es corresponen amb el número premiat guanyarà el premi corresponent a l'encert de les quatre xifres, però no el premi corresponent a les tres, dues o a la darrera xifra.

Ara bé, si un número resulta guanyador de més d'una categoria de premis, perquè les xifres coincideixen amb més d'un dels números guanyadors, els premis sí que s'acumularan, amb l'excepció dels encerts de les cinc xifres, que mai s'acumularan.

Primer premi

Categoria de premisPremi per euro jugatBitllets guanyadorsPremi per bitlletTotal premis
XXXXX 20.000 € 30 100.000 € 3.000.000 €
XXXXX- 200 € 30 1.000 € 30.000 €
XXXXX+ 200 € 30 1.000 € 30.000 €
0XXXX 100 € 210 500 € 105.000 €
00XXX 35 € 2.160 175 € 378.000 €
CENTENES (XXX00) 5 € 2.910 25 € 72.750 €
000XX 5 € 21.600 25 € 540.000 €
0000X 1 € 215.730 5 € 1.078.650 €

Segon premi

Categoria de premisPremi per euro jugatBitllets guanyadorsPremi per bitlletTotal premis
XXXXX 6.500 € 30 32.500 € 975.000 €
XXXXX- 65 € 30 325 € 9.750 €
XXXXX+ 65 € 30 325 € 9.750 €
0XXXX 30 € 210 150 € 31.500 €
00XXX 20 € 2.160 100 € 216.000 €
CENTENES (XXX00) 5 € 2.910 25 € 72.750 €
000XX 2 € 21.600 10 € 216.000 €
0000X - € 215.730 - € - €

Tercer premi

Categoria de premisPremi per euro jugatBitllets guanyadorsPremi per bitlletTotal premis
XXXXX 3.000 € 30 15.000 € 455.000 €
XXXXX- 50 € 30 250 € 7.500 €
XXXXX+ 50 € 30 250 € 7.500 €
0XXXX 20 € 210 100 € 21.000 €
00XXX 10 € 2.160 50 € 108.000 €
CENTENES (XXX00) 5 € 2.910 25 € 72.750 €
000XX 2 € 21.600 10 € 216.000 €
0000X - € 215.730 - € - €

Quart premi

Categoria de premisPremi per euro jugatBitllets guanyadorsPremi per bitlletTotal premis
XXXXX 1.000 € 30 5.000 € 150.000 €
XXXXX- 20 € 30 100 € 3.000 €
XXXXX+ 20 € 30 100 € 3.000 €
0XXXX 10 € 210 50 € 10.500 €
00XXX 5 € 2.160 25 € 54.000 €
CENTENES (XXX00) 5 € 2.910 25 € 72.750 €
000XX 1 € 21.600 5 € 108.000 €
0000X - € 215.730 - € - €

Cinquè premi

Categoria de premisPremi per euro jugatBitllets guanyadorsPremi per bitlletTotal premis
XXXXX 500 € 30 2.500 € 75.000 €
XXXXX- 15 € 30 75 € 2.250 €
XXXXX+ 15 € 30 75 € 2.250 €
0XXXX 10 € 210 50 € 10.500 €
00XXX 5 € 2.160 25 € 54.000 €
CENTENES (XXX00) 5 € 2.910 25 € 72.750 €
000XX 1 € 21.600 5 € 108.000 €
0000X - € 215.730 - € - €